Obsah opery

Adelaide a Félice se připravují na cestu na koncert u kněžny. Jejich sestra – Kráska – myje podlahu. Po jejich odjezdu si začne Krásku namlouvat Avenant. Nabízí ji sňatek a odchod z otcova domu. Kráska to odmítá – chce zůstat svobodná a žít s milovaným otcem.

Otec se vrací s dobrou zprávou, už nebudou na mizině, neboť jedna z jeho obchodních lodí právě zakotvila v přístavu. Když druhý den otec odjíždí, Adelaide si přeje, aby jí přivezl šaty z brokátu a šperky, Félicie opičku. Kráska prosí otce o růži. Ve městě se však otec dozvídá, že loď již zabavili jeho věřitelé a musí se hned v noci vrátit domů přes les.

Otec se v lese ztratil; našel zámek, kde mu neviditelné ruce podávají jídlo a poté usíná. Ráno při odchodu utrhne krásnou růži. V tu chvíli jej zadržuje Zvíře – za tuto krádež má být potrestán smrtí. Otec může být osvobozen pouze tím, že místo něj bude ochotná zemřít jedna z jeho dcer.

Po otcově návratu domů dochází k hádce mezi sestrami, Ludovicem a Avenantem. Kráska nasedá na koně, který přivezl otce a nechá se jím odnést do zámku. Po příjezdu na zámek Kráska spatří Zvíře a omdlívá. Znovu se setkávají u večeře. Zvíře slibuje Krásce cokoliv, bude se objevovat u Krásky každý den při večeři a bude jí pokládat vždy stejnou otázku: jestli si ho vezme za manžela. Kráska odmítá. Druhý den se již Kráska vzpamatovala z prvního šoku a chová se ke Zvířeti vlídněji a přátelštěji, prochází se spolu po zahradě, dává mu pít ze svých dlaní.

Mezitím zabavují exekutoři otcův majetek. Kráska cítí, že její otec umírá a žádá Zvíře, aby jí dovolil jet za otcem. Zvíře svoluje pod podmínkou, že se Kráska musí do týdne vrátit. Před jejím odjezdem jí Zvíře ukazuje své poklady, které jí připadnou v případě jeho smrti. Dává Krásce rukavici, která ji přenese, kam bude chtít.

Kráska oblékne rukavici a octne se v otcově pokoji. Vypráví otci o Zvířeti, které lituje. Její sestry zatím musí dělat všechny domácí práce. Nesnesou pohled na Krásku, která se vrátila spokojená a bohatá. Mají v úmyslu společně s Ludovicem a Avenantem Krásku zdržet od návratu ke Zvířeti a mezitím ho zabít a sami se zmocnit jeho pokladů. Na koni, který přišel pro Krásku, aby jí opět přivezl do zámku, odjíždí místo Krásky Ludovic s Avenantem.

Sestry přinesly Krásce zrcadlo, které u sebe měl kůň. Kráska v něm spatří trpící Zvíře, okamžitě si nasadí rukavici a přenese se do zámku, kde se snaží oživit umírající Zvíře. Mezitím Avenant s Ludovicem se pokoušejí v zámecké zahradě dostat do pavilonu s poklady. Při tom socha vystřelí na Avenanta šíp. Avenant se proměňuje ve zvíře a zabíjí se pádem. V ten samý okamžik se Zvíře proměňuje v krásného prince, který je podobný Avenantovi. Princ odlétá společně s Kráskou do svého království.