Veronika Švábová

Narodila se v létě roku 1974 v Praze. Po maturitě na gymnáziu nastoupila na tehdy právě otevíranou taneční konzervatoř Duncan Centre v pražském Braníku a zůstala až do absolutoria v roce 1997. V rámci studia strávila jeden semestr na taneční katedře New York University v USA. V univerzitní knihovně poprvé narazila na zmínky o Zvířeti. Aby těch škol nebylo málo, začala na Hudební akademii múzických umění studovat taneční vědu, obor ne příliš známý, ale velmi zajímavý. V důsledku studia v mnoha archivech a knihovnách opět nalezla stopy vedoucí ke Zvířeti a zmapovala jeho pohyb. Nyní jí ještě zbývá napsat diplomovou práci na téma Psychologické aspekty pohybu Zvířete (se speciálním zaměřením na pohyb ve vztahu Zvíře - Laně). Zúčastnila se několika projektů současného tanečního divadla, které má ze všech scénických forem spojených s tancem nejraději. Byly to například představení „K bydlení nevhodné" Jana Beneše, „Konec salónu Gogo“ s Divadlem na Voru Frederiky Smetanové a Michala Lázňovského, „Rapsodija".