Petr Forman

Petr Forman se narodil 23.8.1964 v Praze spolu se svým dvojčetem Matějem. Po ukončení gymnázia byl přijat na Akademii múzických umění v Praze, kde vystudoval obor loutkoherectví. Autorský a kolektivní způsob práce z období čtyřletého studia ovlivnil výrazně jeho činnost. Již na škole vznikla v jeho ročníku řada zajímavých inscenací (Džezinbend, Portrét, Johanka z Arku, Malá čarodějnice aj.), která se získala uznání i mimo půdu Akademie.

Po ukončení studia zůstal s celým ročníkem pohromadě a jako nezávislé profesionální divadlo se další čtyři roky věnovali pod názvem Akabal-Tujů svým autorským projektům. Vznikly inscenace Mrakonoš a Mrakodrap, Černošský pánbůh, Cikánská Carmen, Cleopatra.

Paralelně vedle práce se svými spolužáky se podílel s bratrem Matějem od roku 1984 na vzniku a formování Divadelní pouti na Střeleckém ostrově uprostřed Prahy. Za čtyři léta s Poutí na ostrově, ale i na otevřených prostranstvích jiných měst a zemí se velice důvěrně seznámil s pojmem „pouliční divadlo“. Spolu se svým bratrem a dalšími přáteli uvedli pod širým nebem dvě „rakvičková“ představení Žid Mojšl, Punch and Judy. Zpracovali s rodinou Váňovou spoustu kramářských písní a se souborem Tujů připravili několik improvizovaných představení. Ve vlastní režii pak Petr Forman připravil projekt Vltavské vodní divadlo (loutky pohybující se na hladině řeky Vltavy byly voděny z plošiny umístěné pod vodou).

Hned po ukončení studia též režíroval jako host v profesionálním loutkovém divadle Alfa v Plzni pohádku Černobílý svět, kterou pro tuto příležitost napsal se svou ženou Klárou.

V roce 1990 založil se svým bratrem a dalšími třemi přáteli studio animovaného filmu Hafan film a jako pomocný animátor se částečně podílel na prvním společném projektu. Vznikl loutkový film Tom Paleček.

Po rozchodu Tujů se naplno věnuje dlouho chystanému projektu Barokní opera. Vzniká Divadlo bratří Formanů, pod jehož jménem prezentuje jako režisér a herec i další výpravné představení: Sedlák, Čert a bába, původně inscenované ve staré kapli v Nečtinách.

Přestože to bývají obvykle nedivadelní prostory, které jej přitahují a inspirují, další představení režíruje v klasickém kamenném divadle U hasičů. Slavná česká opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta je však Divadlem bratří Formanů, Rodinou Váňovou, Cirkusem Šilhán a Orchestrem Radka Pobořila hrána s upřímným nadhledem vlastním pouličním komediantům.

Po ukončení AMU přijal i několik filmových nabídek. Kromě menších rolí ztvárnil i dvě titulní role v českých filmech. Nejprve ve filmu Vojtěch řečený Sirotek a potom v roce 1993 je to nákladný český film Akumulátor I.

Od roku 1992 spolupracuje Divadlo bratří Formanů vedené Petrem Formanem s francouzským divadlem Theatre National de Bretagne. Především díky této spolupráci odehrál soubor během posledních let řadu představení po celé Francii, ale i v ostatních zemí Evropy a světa.
I mezinárodní projekt La Baraque neboli Bouda, vznikl v roce 1997 ve spolupráci s Theatre National de Bretagne. Spojením Divadla bratří Formanů a známé Voliére Dromesco se zrodil „večer“ v dřevěné „boudě“ plný hudby, poezie, atmosfér, překvapení, zpěvu, tance, loutek, vína a zvířat.

Dalším důkazem o zájmu Petra Formana pracovat spíše v alternativních, nedivadelních a ojedinělých prostorách byla akce Cihelna '98. Po dvou měsících příprav a pracech ve starém zapomenutém prostoru v Třešti zorganizovali se svým bratem a dalšími přáteli v září 1998 v cihelně dva dny plné divadla, hudby, cirkusáctví a komedianství, kterých se zúčastnilo přes sto účinkujících.

V rámci této události představili bratři Formanové s francouzskými přáteli také kousek z nové práce v prostoru Tono (malý sudovitý stan).

V roce 2000 se z kočovníků stali námořníci. Projekt Divadelní lodi probudil v rámci akce Praha – evropské město kultury 2000 divadelní život na řece Vltavě a postupně i Labi a dalších Evropských tocích. Uskutečněný „sen“ dal nový smysl jedné staré nákladní lodi a nechal vzniknout zatím poslední představení Divadla bratří Formanů, na kterém se Petr režijně podílel – Nachovým plachtám.